سعید پورات

سعید پورات

عکاسی عضویت از 1399
ایران, تهران, تهران
مسجد امیر چخماق
مسجد امیر چخماق در یزد و در دوره تیموری ساخته شده است .
زمینه هنریعکاسی تکنیک عکاسی دیجیتال , چاپ دیجیتال سطح اجراکاغذ ابعاد46 x 70 x cm سال خلق اثر1397
مسجد امیر چخماق

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !