محمد مهدی فیروزی

محمد مهدی فیروزی

نقاشی عضویت از 1398
ایران, تهران, تهران
سوره قدر
تحریر بر روی کاغذ ایتالیایی دست ساز آهار مهره,
زمینه هنرینقاشی تکنیک سطح اجراکاغذ ابعاد cm سال خلق اثر1399
سوره قدر

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !