نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Paria Hajihasani 12Y
من سبز می شوم
زمینه هنرینقاشی تکنیک لاک , مداد سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Paria Hajihasani 12Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !