نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Golnar Razaghi 11Y
در من پرنده ایی آواز می خواند
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد , آبرنگ سطح اجرامقوا ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Golnar Razaghi 11Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !