نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Parmis Karimi Dastjerdi 11Y
گلدان ایرانی
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد , تکه چسبانی سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Parmis Karimi Dastjerdi 11Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !