نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Helia Maleki 11Y
نقاشی خط ه
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد , تکه چسبانی سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Helia Maleki 11Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !