نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Liana Nemati 11Y
گلدان ایرانی
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد , تکه چسبانی سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Liana Nemati 11Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !