نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Ava Sarahang 9Y
سیبها
زمینه هنرینقاشی تکنیک پاستل سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Ava Sarahang 9Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !