نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Kiana Arkani 8Y
گلدان گل لاله
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد , تکه چسبانی سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Kiana Arkani 8Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !