نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Lovin Makian 8Y
بشقاب ماکارونی
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد , تکه چسبانی سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Lovin Makian 8Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !