نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Ronika Zamanian 8Y
کفش و جوراب من
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Ronika Zamanian 8Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !