نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Zhina Sasani 7Y
در ذهن من چه می گذرد
زمینه هنرینقاشی تکنیک پاستل , مداد سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Zhina Sasani 7Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !