نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Hana Shahrodi 11Y
Emilie Louise Floge. Gustav Klimt
زمینه هنرینقاشی تکنیک ماژیک , مداد سطح اجرامقوا ابعاد28 x 23 x cm سال خلق اثر1400
Hana Shahrodi 11Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !