مهدی ندایی

مهدی ندایی

مجسمه سازی, عکاسی, طراحی, هنر دیجیتال عضویت از 1400
ایران, تهران, بهارستان
مجسمه هرکول
مجسمه هرکول اجرای دستی , با ظرافت تمام توسط استاد کوروش ندایی
زمینه هنریمجسمه سازی تکنیک سطح اجرادیوار ابعاد160 x 24 x 45 cm سال خلق اثر1389
مجسمه هرکول

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !