مهدی ندایی

مهدی ندایی

مجسمه سازی, عکاسی, طراحی, هنر دیجیتال عضویت از 1400
ایران, تهران, بهارستان
سیمانبری دستی
سیمانبری دستی فوق حرفه ای
زمینه هنریمجسمه سازی تکنیک سطح اجرادیوار ابعاد500 x 400 x 400 cm سال خلق اثر1398
سیمانبری دستی

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !