مهدی ندایی

مهدی ندایی

مجسمه سازی, عکاسی, طراحی, هنر دیجیتال عضویت از 1400
ایران, تهران, بهارستان
سرستون
سرستون اجرای دستی با بتون
زمینه هنریمجسمه سازی تکنیک سطح اجرادیوار ابعاد40 x 50 x 50 cm سال خلق اثر1389
سرستون

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !