مهدی ندایی

مهدی ندایی

مجسمه سازی, عکاسی, طراحی, هنر دیجیتال عضویت از 1400
ایران, تهران, بهارستان
سرستون
سرستون اجرای دستی با سیمان
زمینه هنریمجسمه سازی تکنیک سطح اجرادیوار ابعاد50 x 40 x 40 cm سال خلق اثر1389
سرستون

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !