مهتاب مافی

مهتاب مافی

نقاشی, عکاسی, طراحی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
بطری در کنار دریا
بطری شیشه ای در کنار دریا که با حرکات موج جابجا می شود
زمینه هنریعکاسی تکنیک عکاسی دیجیتال , چاپ دیجیتال سطح اجراکاغذ ابعاد cm سال خلق اثر1398
بطری در کنار دریا

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !