هادی عاشوری

هادی عاشوری

نقاشی, طراحی, چاپ, هنر دیجیتال عضویت از 1400
ایران, اصفهان, اصفهان
گل زیبا
گلهای زیبا قرمز
زمینه هنرینقاشی تکنیک قلم مو , گواش , پاستل , شابلون سطح اجراکاغذ ابعاد50 x 50 x 4 cm سال خلق اثر1400
گل زیبا

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !