بصیره حسنی شریعت پناهی

بصیره حسنی شریعت پناهی

نقاشی, طراحی, هنر دیجیتال عضویت از 1401
ایران, سمنان, سمنان
قورباغه
Frog digital paint
زمینه هنرینقاشی تکنیک سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x 1 cm سال خلق اثر1401
قورباغه

نظرها

شادی خاکباز

Kheyli ziba