عارف شیرین زاده

عارف شیرین زاده

نقاشی, طراحی عضویت از 1401
ایران, مازندران, بابلسر
اسب
کار شده با پودر ذغال
زمینه هنرینقاشی تکنیک قلم مو , گچ , سیاه قلم , کنته , خودکار ژله ای سطح اجرامقوا ابعاد cm سال خلق اثر1400
اسب

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !