زهرا نظیفی

زهرا نظیفی

نقاشی, طراحی, کلاژ عضویت از 1401
ایران, خراسان رضوی, بجستان
چهره در گل
چاپ دستی منوتایپ
زمینه هنریچاپ تکنیک منوتایپ سطح اجراکاغذ ابعاد30 x 30 x 30 cm سال خلق اثر1401
چهره در گل

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !