ایدین شاه محمدی

ایدین شاه محمدی

نقاشی, طراحی, هنر دیجیتال عضویت از 1402
ایران, آذربایجان شرقی, تبریز
طرح طاووس
طرح طاووس سفید سبک دیجیتالی
زمینه هنریهنر دیجیتال تکنیک نقاشی دیجیتال سطح اجراکاغذ ابعاد70 x 50 x cm سال خلق اثر1400
طرح طاووس

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !