ایدین شاه محمدی

ایدین شاه محمدی

نقاشی, طراحی, هنر دیجیتال عضویت از 1402
ایران, آذربایجان شرقی, تبریز
رخ بانو
طرح دیجیتال ارت از ملکه تاجدار
زمینه هنریهنر دیجیتال تکنیک نقاشی دیجیتال سطح اجرا ابعاد70 x 50 x cm سال خلق اثر1400
رخ بانو

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !