زهرامومنی

زهرامومنی

عضویت از 1399
, ,
روز برفی در ونک
کوچه پس کوجه های ده ونک
زمینه هنریعکاسی تکنیک عکاسی دیجیتال , چاپ دیجیتال , 2D اثر دیجیتال دو بعدی سطح اجراکاغذ ابعاد70 x 100 x 1 cm سال خلق اثر1398
روز برفی در ونک

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !