زهرامومنی

زهرامومنی

عضویت از 1399
, ,
دیوار های خراب ماشین های غول پیکر
این عکس توسط زهرامومنی دانشجوی رشته گرافیک در کوچه های ده ونک گرفته شده
زمینه هنریعکاسی تکنیک سطح اجراکاغذ ابعاد70 x 100 x 1 cm سال خلق اثر1397
دیوار های خراب ماشین های غول پیکر

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !