کمیل شگفتی

کمیل شگفتی

مجسمه سازی, طراحی عضویت از ۱۳۹۹
ایران, گیلان, رشت