سید امیر حسین شاه طاهری

سید امیر حسین شاه طاهری

نقاشی, عکاسی, طراحی, چاپ, هنر دیجیتال عضویت از 1399
ایران, تهران, تهران
Character
Character
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد سطح اجراکاغذ ابعاد1 x 30 x 1 cm سال خلق اثر1399
Character

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !