سید امیر حسین شاه طاهری

سید امیر حسین شاه طاهری

نقاشی, عکاسی, طراحی, چاپ, هنر دیجیتال عضویت از ۱۳۹۹
ایران, تهران, تهران
شش ضلعی
شش ضلعی

هنر دیجیتال

دایره
دایره

هنر دیجیتال

ذوزنقه
ذوزنقه

هنر دیجیتال

لوزی
لوزی

هنر دیجیتال

مثلث
مثلث

هنر دیجیتال

مکعب
مکعب

هنر دیجیتال

Fruits vs unspare man
Fruits vs unspare man

هنر دیجیتال

Fantasy fights
Fantasy fights

نقاشی

شعر... زندگی است
شعر... زندگی است

هنر دیجیتال

Time over money
Time over money

نقاشی

Character
Character

نقاشی

Character
Character

نقاشی

Character
Character

نقاشی

Character
Character

نقاشی

Character
Character

نقاشی

Character
Character

نقاشی

Character
Character

نقاشی

Character
Character

نقاشی

Character
Character

نقاشی

Character
Character

نقاشی

Character
Character

نقاشی

Character
Character

نقاشی

PhotoShop
PhotoShop

هنر دیجیتال

Realistic
Realistic

نقاشی

Realistic
Realistic

نقاشی

Realistic
Realistic

نقاشی

Realistic
Realistic

نقاشی

Character
Character

نقاشی

Character
Character

نقاشی

Character
Character

نقاشی

Character
Character

نقاشی

Character
Character

نقاشی

Character
Character

نقاشی

Character
Character

نقاشی

Character
Character

نقاشی

Character
Character

نقاشی

Character
Character

نقاشی

Character
Character

نقاشی

Character
Character

نقاشی

Cartooning
Cartooning

نقاشی