آثار هنری

معرفی آثار هنرهای تجسمی
دماغو
دماغو

مجسمه سازی

جالیز طالبی
جالیز طالبی

مجسمه سازی

آفتابگردان
آفتابگردان

مجسمه سازی

مراد قصاب
مراد قصاب

نقاشی

خانم باجی
خانم باجی

نقاشی

هیولا
هیولا

نقاشی

قلب شکسته
قلب شکسته

نقاشی

ن
ن

عکاسی

آقا سبیلوی خوش قلب
آقا سبیلوی خوش قلب

مجسمه سازی

خوشه خرما
خوشه خرما

عکاسی

بازیگوش
بازیگوش

عکاسی

کمین مار
کمین مار

عکاسی

حلزون
حلزون

عکاسی

بچه گربه
بچه گربه

عکاسی

میان جاده
میان جاده

عکاسی

لرزان
لرزان

عکاسی