آثار هنری

معرفی آثار هنرهای تجسمی
قاب آینه
قاب آینه

مجسمه سازی

سرستون
سرستون

مجسمه سازی

دور چراغ
دور چراغ

مجسمه سازی

دور چراغ
دور چراغ

مجسمه سازی

سرستون
سرستون

مجسمه سازی

سیمانبری دستی
سیمانبری دستی

مجسمه سازی

قاب آینه
قاب آینه

مجسمه سازی

مجسمه و قاب
مجسمه و قاب

مجسمه سازی

 گچبری سقف
گچبری سقف

مجسمه سازی

مجسمه هرکول
مجسمه هرکول

مجسمه سازی

سیمانبری دستی
سیمانبری دستی

مجسمه سازی

آلاچیق
آلاچیق

مجسمه سازی

مجسمه هرکول
مجسمه هرکول

مجسمه سازی

قاب آینه
قاب آینه

مجسمه سازی

مجسمه آبنما
مجسمه آبنما

مجسمه سازی

5555
5555

مجسمه سازی

0000
0000

مجسمه سازی

55
55

مجسمه سازی

99
99

مجسمه سازی

فاباذ
فاباذ

مجسمه سازی