آثار هنری

معرفی آثار هنرهای تجسمی
دماغو
دماغو

مجسمه سازی

جالیز طالبی
جالیز طالبی

مجسمه سازی

آفتابگردان
آفتابگردان

مجسمه سازی

آقا سبیلوی خوش قلب
آقا سبیلوی خوش قلب

مجسمه سازی

قاب آینه
قاب آینه

مجسمه سازی

سرستون
سرستون

مجسمه سازی

دور چراغ
دور چراغ

مجسمه سازی

دور چراغ
دور چراغ

مجسمه سازی

سرستون
سرستون

مجسمه سازی

سیمانبری دستی
سیمانبری دستی

مجسمه سازی

قاب آینه
قاب آینه

مجسمه سازی

مجسمه و قاب
مجسمه و قاب

مجسمه سازی

 گچبری سقف
گچبری سقف

مجسمه سازی

مجسمه هرکول
مجسمه هرکول

مجسمه سازی

سیمانبری دستی
سیمانبری دستی

مجسمه سازی

آلاچیق
آلاچیق

مجسمه سازی

مجسمه هرکول
مجسمه هرکول

مجسمه سازی

قاب آینه
قاب آینه

مجسمه سازی

مجسمه آبنما
مجسمه آبنما

مجسمه سازی