محسن اعتمادی پور

محسن اعتمادی پور

نقاشی, طراحی عضویت از 1399
ایران, البرز, کرج
طراحی لوگو وآرم
طراحی لوگو شرکت اسوه سازان البرز
زمینه هنریطراحی تکنیک گرافیت , نقاشی دیجیتال سطح اجرا ابعاد20 x 20 x 1 cm سال خلق اثر1398
طراحی لوگو وآرم

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !