شرمین علیشاهی

شرمین علیشاهی

کلاژ عضویت از 1399
ایران, البرز, کرج
ظرف انارخوری(تزئین سفره شب یلدا)
نقاشی روی سفال جهت : ظرف انارخوری(تزئین سفره شب یلدا)
زمینه هنریمجسمه سازی تکنیکاکریلیک, سفال سطح اجرا ابعاد cm سال خلق اثر1390
ظرف انارخوری(تزئین سفره شب یلدا)

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !