شرمین علیشاهی

شرمین علیشاهی

کلاژ عضویت از 1399
ایران, البرز, کرج
نمددوزی( جاسوئیچی)
ساخت جاسوئیچی با نمدهای رنگی
زمینه هنریکلاژ تکنیک تکه چسبانی سطح اجراپارچه ابعاد cm سال خلق اثر1397
نمددوزی( جاسوئیچی)

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !