شرمین علیشاهی

شرمین علیشاهی

کلاژ عضویت از 1399
ایران, البرز, کرج
تابلو گل بلندر
تابلو گل برجسته (فوم مخصوص گلسازی)
زمینه هنریکلاژ تکنیک تکه چسبانی سطح اجراچوب ابعاد50 x 70 x 12 cm سال خلق اثر1390
تابلو گل بلندر

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !