شرمین علیشاهی

شرمین علیشاهی

کلاژ عضویت از 1399
ایران, البرز, کرج
گلدان گل(سنبل)
گل سنبل جهت سفره شب عید(تزئینی)
زمینه هنریکلاژ تکنیک خمیر مجسمه سازی سطح اجراشی ابعاد30 x 10 x 10 cm سال خلق اثر1383
گلدان گل(سنبل)

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !