مصطفي عباسي

مصطفي عباسي

نقاشی, طراحی, چاپ, هنر دیجیتال, نساجی و بافت عضویت از 1400
ایران, فارس, شیراز
اثرآب رنگ مدرسه چهارباغ اصفهان
آب رنگ درقطع نيم برگ مدرسه چهارباغ اصفهان
زمینه هنرینقاشی تکنیک آبرنگ سطح اجرامقوا ابعاد10 x 12 x 1 cm سال خلق اثر1381
اثرآب رنگ مدرسه چهارباغ اصفهان

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !