مصطفي عباسي

مصطفي عباسي

نقاشی, طراحی, چاپ, هنر دیجیتال, نساجی و بافت عضویت از 1400
ایران, فارس, شیراز
طبيعت تکنيک آب مرکب
باالهام ازطبيعت به صورت زنده با آب مرکب ايجادگرديد
زمینه هنریطراحی تکنیک سیاه قلم , آبرنگ سطح اجرامقوا ابعاد50 x 70 x 1 cm سال خلق اثر1379
طبيعت تکنيک آب مرکب

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !