نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Liana Rashidipour 6Y
گلدان
زمینه هنرینقاشی تکنیک رنگ روغن , پاستل سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x 1 cm سال خلق اثر1401
Liana Rashidipour   6Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !