نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Mahounia Nouri 6Y
درخت پاییزی رنگ انگشتی
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x 1 cm سال خلق اثر1401
Mahounia Nouri 6Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !