نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Rose Etezadi 6Y
پدربزرگ
زمینه هنرینقاشی تکنیک رنگ روغن , پاستل سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x 1 cm سال خلق اثر1401
Rose Etezadi  6Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !