نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Dorsa Parazaran 6Y
روباره
زمینه هنرینقاشی تکنیک پاستل , مداد سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x 1 cm سال خلق اثر1401
Dorsa Parazaran  6Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !