نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Sophia Farazandeh 6Y
دشت لاله رنگ انگشتی
زمینه هنرینقاشی تکنیک پاستل سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x 1 cm سال خلق اثر1401
Sophia Farazandeh   6Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !