نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Nika Naghashzadeh Bidel 6Y
زمستان
زمینه هنرینقاشی تکنیک رنگ روغن , پاستل سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x 1 cm سال خلق اثر1401
Nika Naghashzadeh Bidel 6Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !