نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Parmin AmirAhmadi 11Y
A Maid Preparing. Katsushika Hokusai
زمینه هنرینقاشی تکنیک ماژیک , مداد سطح اجرامقوا ابعاد28 x 23 x cm سال خلق اثر1400
 Parmin AmirAhmadi 11Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !