نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Baran Memarzadegan 10Y
Peadant in Autumn. Katsushika Hokusai
زمینه هنرینقاشی تکنیک ماژیک , مداد سطح اجرامقوا ابعاد28 x 23 x cm سال خلق اثر1400
Baran Memarzadegan 10Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !