علیه حمزه

علیه حمزه

عکاسی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
علیه حمزه
شیطون
زمینه هنریطراحی تکنیک سطح اجرامقوا ابعاد20 x 30 x 1 cm سال خلق اثر1375
علیه حمزه

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !