مهدی ندایی

مهدی ندایی

مجسمه سازی, عکاسی, طراحی, هنر دیجیتال عضویت از 1400
ایران, تهران, بهارستان
قاب آینه
اجرای دستی قاب آینه
زمینه هنریمجسمه سازی تکنیک سطح اجرادیوار ابعاد160 x 160 x 15 cm سال خلق اثر1399
قاب آینه

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !