مهدی ندایی

مهدی ندایی

مجسمه سازی, عکاسی, طراحی, هنر دیجیتال عضویت از 1400
ایران, تهران, بهارستان
مجسمه هرکول
مجسمه دست ساز هرکول اجرا توسط استاد کوروش ندایی
زمینه هنریمجسمه سازی تکنیک سطح اجرا ابعاد160 x 160 x 45 cm سال خلق اثر1389
مجسمه هرکول

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !