مهدی ندایی

مهدی ندایی

مجسمه سازی, عکاسی, طراحی, هنر دیجیتال عضویت از 1400
ایران, تهران, بهارستان
سیمانبری دستی
حاشیه دیوار برش دستی گل و مجسمه
زمینه هنریمجسمه سازی تکنیک سطح اجرادیوار ابعاد40 x 24 x 10 cm سال خلق اثر1398
سیمانبری دستی

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !